WP3UX5403.5G3TPWtnx steve :-))21:16Z
ON6PJ5365.5ON4CGWcall cq19:54Z
LA6CF5360.0LZ2OQV/1weak tnx qso19:22Z
LZ1IA5360.0LZ2OQV/1cq19:18Z
EB7CRU5354.0MD/DL2HWAcq cq19:12Z
DL0KWH5354.0MD/DL2HWAusb19:06Z
ON4PQ5364.0ON4CGWcq cq19:05Z
OZ2PBS5354.0MD/DL2HWAcq - tnx dietmar18:57Z
LZ1IA5265.0LZ2OQV/1cq cw18:56Z
LB8DC5403.5MD/DL2HWAcarrier 59+20 on freq18:41Z
DL0KWH5403.5MD/DL2HWAusb18:38Z
DL0KWH5403.5MD/DL7VEEusb14:33Z
HA9RT5371.5MM0GGI/Pssb2016-09-27 20:33:00
G3SZG5371.5GI0HWOcqn2016-09-27 20:16:00
HA9RT5261.0MD/DJ6OZqsx 5354.0??2016-09-27 20:05:00
OP5N5262.0MD/DJ60Zqsx 5354 - clg cq2016-09-27 18:57:00
OP5N5262.0MD/DJ6OZqsx 53542016-09-27 18:40:00
9A6W5262.0MD/DJ6OZcq cw2016-09-27 18:25:00
N3ADF5348.0AH6AXgnd wave. - tnx new band, larr2016-09-27 17:03:00
OZ7OX5262.0MD/DJ6OZ 2016-09-26 18:44:00
LB6BG5262.0MD/DJ6OZqsx 53542016-09-26 18:12:00
OM3EY5262.0MD/DJ6OZcq2016-09-26 18:11:00
9A6W5262.0MD/DJ6OZ 2016-09-26 18:03:00
LB6BG5262.0MD/DJ6OZtnx2016-09-26 18:03:00
ON4PS5356.5VE9DXcq jt65 -08 nw!2016-09-25 21:03:00
5B4AHK5403.5OY1R/MMcqn2016-09-25 19:58:00
G3SED5403.5OY1R/MMcqing2016-09-25 19:30:00
EI3GYB5398.5G4RQJ/Psota activation2016-09-25 12:14:00
EI3GYB5346.5KD3KOin qso2016-09-25 00:46:00
GM0HUU5313.0R2GAPssb2016-09-24 19:52:00
4X1RF5407.04X1ASkm72ls<>km71jv2016-09-24 07:00:00
PA3FMP5357.0KC2YILjt65, tnx for qso, it was for2016-09-24 00:15:00
K6EID5357.0PA3FMP-92016-09-23 23:21:00
K6EID5357.04Z5ML.142016-09-23 23:15:00
K6EID5357.0EA4DSjt65a2016-09-23 23:00:00
PE4BAS5357.0PA2WCBjt65 cq2016-09-23 19:34:00
PE4BAS5357.0PF7Mjt65 cq2016-09-23 19:34:00
PE4BAS5405.0LZ2NWcw cq2016-09-23 19:15:00
PE4BAS5403.5G1AJIsry mike lost you in noise2016-09-23 19:04:00
LB6BG5405.0EK7DXcq-ing on top of al2016-09-23 03:00:00
LB6BG5405.0K9FWal cq-ing2016-09-23 02:57:00
K1CP5405.0EK7DX 2016-09-23 02:34:00
LB6BG5405.0EK7DXtnx qso with poor skip. gl2016-09-23 02:31:00
K6EID5357.09A4Tjt65a -42016-09-23 01:51:00
K6EID5357.04Z5ML-9 jt652016-09-23 01:31:00
K6EID5357.0LZ2TU-21 jt65a2016-09-23 00:15:00
ON4PS5355.0UK9AAcq cw!2016-09-22 20:57:00
ON4PS5355.0UK9AAcq cw! no takers2016-09-22 20:55:00
4Z5ML5357.0VE9DXjt65 / -182016-09-22 03:34:00
AA4H5373.0LB6BGmick - cq'n2016-09-22 00:08:00

Options Skimmer version