EU7A24891.9DU3LAcq dx09:00Z
SE2I24894.2VK6ROtnx qso dr grahm08:33Z
UA9AEU24895.0DU1KAtnx qso08:21Z
YO2AOB24895.0DU1KA59908:20Z
OH4MDY24895.0DU1KA 08:04Z
IK0GHB24892.1DU3LAtnx 4 new band08:04Z
UA4HRT24892.1DU3LAtnx qso08:00Z
OH4MDY24892.1DU3LA 07:57Z
UA0LBF24892.0DU3LAstrong07:44Z
LY2FN24940.09K2WA 07:28Z
S59EIJ24923.0S52WW 06:55Z
IZ4YMS24940.09K2WAthanks for qso06:53Z
RA3ZSE24939.49K2WA59 tnx ali06:51Z
SQ9OH24940.09K2WA59 tnx ali06:47Z
RA9LL24920.0RA9LL/Prda tn-23 op victor06:43Z
JA7ALN24905.0LZ1MS 06:40Z
9K2WA24954.7ER3ZZcq 12m 59 in kuwait06:40Z
UA6FZ24909.0HZ1BW 05:58Z
ZL2IFB24909.0HZ1BW 05:50Z
ZL2IFB24892.0DU3LA 01:33Z
W4FDE24900.0W1AW/1has there been any activity fr00:05Z
XE1USG24905.0W1AW/7 23:58Z
PY4ZO24892.0DU3LAtnx23:44Z
WB5JHY24905.0W1AW/7tnx23:44Z
K7RFK24910.0FK8CE55 wth qsb into wa - fb & tks!23:43Z
W6ALO24925.0WP4Ucq asia rtty23:38Z
VK5BC24892.0DU3LAtnx23:36Z
W8LIG24910.0FK8CE 23:32Z
ND4X24910.0FK8CEsimplex23:28Z
PY2CX24922.5AA5AT 23:27Z
VA2AM24905.0W1AW/7az23:25Z
K0NM24910.0FK8CE 23:24Z
K7HP24910.0FK8CEcqing 559 az23:20Z
NN6CH24949.9WA9QLU 23:20Z
AD4XJ24921.1PY2CX 23:19Z
W3LPL24909.9FK8CEheard in ga23:18Z
PY2CX24921.1HI8DAR 23:18Z
AD4XJ24895.6HT5T 23:17Z
TG9AJR24894.0LU5FFjavi23:14Z
YV5JBI24905.0W1AW/7 23:12Z
K7RFK24894.0LU5FF57 wth qsb in wa23:08Z
LU1FAM24905.0W1AW/7 23:08Z
NQ7R24906.0W1AW/7 23:06Z
XE1USG24901.0YW5D 23:01Z
YV5JGO24901.0YW5D599 iota sa-04422:57Z
JA4FKX24894.3DU3LAcqn22:56Z
KG3BOZ24928.3W1AW/7rtty arizona simplex for now22:48Z
XE1USG24928.3W1AW/7rtty22:47Z
K4EDI24901.0YW5D 22:47Z
WA2VQV24928.3W1AW/7599 in de rtty - az22:44Z
Options Skimmer version