JA8UIV14074.03DA0AYft811:55Z
VK5WU14075.33DA0AYone burst only08:24Z
YU1AB14074.03DA0AYft8 1573 -1 tu06:21Z
IZ3QAQ14074.93DA0AYft806:20Z
ZL3NB14074.03DA0AYft82018-04-19 05:20:00
VK4KX14074.03DA0AYtnx qso2018-04-19 05:18:00
JA1EPJ14074.03DA0AYft8 tnx 20m2018-04-18 14:05:00
HA5LV14074.03DA0AYft82018-04-17 06:55:00
PY4EP7074.03DA0AYtnx drom ft8 glbestdx 73s2018-04-06 22:20:00
JR4ABB10136.03DA0AYft82018-04-06 21:37:00
G0HDB7074.03DA0AYft8, -10db on qsb peaks2018-04-04 22:06:00
F4FGC7074.03DA0AYft8 tnx qso 732018-04-01 22:10:00
W3LPL7074.03DA0AYft8 heard in nh2018-03-28 02:54:00
JH3GCN7074.03DA0AYft8 4292018-03-20 21:46:00
DL2FAG18100.03DA0AYft82018-03-15 13:46:00
W3LPL14087.83DA0AYrtty heard in pa2018-03-13 18:55:00
EA3ZE14074.03DA0AYcorrect call. sorry2018-03-13 12:29:00
EA3ZE14074.03DA0AY 2018-03-13 12:28:00
JI1CPN21074.03DA0AYft82018-03-13 08:53:00
JH4CPC14074.03DA0AY 2018-03-12 12:10:00
OH2KFO21074.03DA0AYft8 tnx qso2018-03-12 10:32:00
RT6C21074.03DA0AY 2018-03-12 10:26:00
JA4FKX10136.03DA0AYgud sig in ja2018-03-06 19:46:00
JA7SWL7074.03DA0AYft8 cq2018-03-01 21:25:00
HG0NQ7074.03DA0AYthanks qso ft-8! many 73!bye.2018-02-28 20:57:00
JH3GCN7074.03DA0AYft82018-02-21 21:43:00
G0HDB7074.03DA0AYft8, -22db2018-02-19 23:21:00
OH4SS7074.03DA0AY 2018-02-15 01:16:00
IN3EYI7075.03DA0AY((cq)) ft8 1866 hz 73 de marti2018-02-13 18:58:00
SP5CGN21074.03DA0AYft8 +01db2018-02-13 08:57:00
RM1O7074.03DA0AYft8 tnx!2018-02-12 20:03:00
UR7TT10136.93DA0AYft8 tnx!2018-02-10 19:24:00
JA1EPJ7074.03DA0AYft8 tnx2018-02-08 19:57:00
JF3VAX7074.03DA0AYtnx2018-02-08 19:54:00
F4GTB10136.03DA0AYstrong tnx braam 732018-02-08 18:47:00
N2NS7074.03DA0AYft82018-02-08 04:49:00
PD0LK7074.03DA0AY-14db tnx ft8 qso 73"s from l2018-01-28 22:53:00
AC6BW7074.03DA0AYft8 -102018-01-27 03:56:00
HL2WA7074.03DA0AYft8 , tnx qso2018-01-24 20:33:00
YV5OIE14074.03DA0AYft8 tu2018-01-17 23:04:00
K0XB/614074.03DA0AYft82018-01-17 22:26:00
WD8KND14074.03DA0AYft82018-01-17 20:45:00
W0TY14070.43DA0AYpsk312018-01-17 20:06:00
K0TLG14080.63DA0AYup load in mn2018-01-17 19:58:00
W3LPL14080.63DA0AYrtty heard in nh and ma2018-01-17 19:40:00
KD6RF14074.03DA0AYft8 tnx from texas2018-01-17 19:35:00
K8KS14074.03DA0AYtnx ft82018-01-17 19:23:00
G3PXT14075.53DA0AYthk qso ft8 new 20182018-01-17 14:19:00
IK2OVT14074.03DA0AYtnx nice qso vy 73 gl dx2018-01-16 20:54:00
F6FHO21074.03DA0AYft8 oqrs clublog tks new2018-01-16 12:33:00

Options Skimmer version